РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ПЛАНИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ