Παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώνουν την εταιρεία σχετικά με προκηρύξεις ή θέσεις εργασίας στο email elesyth@otenet.gr για να αναρτώνται στη σελίδα μας