Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScriptRefleks og lys. Hele 40 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.