Thầy và trò trường THPT Thái Phiên nao nức cùng chương trình sinh hoạt dưới cờ Khi tôi 18 tháng 11 chủ đề Tuổi 18 tri ân thầy cô