Klasa 1 s z programem piłki siatkowej z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia lub chemia i język angielski