Instytut Rachunkowości - prezentacja promotorów (2017/2018)