Досвід учителя фізики щодо використання інформаційних технологій у неперервній освіті