Produkt Sway wymaga języka JavaScript

Ta przeglądarka sieci Web blokuje skrypty lub nie obsługuje języka JavaScript.

Jak włączyć język JavaScriptOffice Sway — twórz i udostępniaj niesamowite historie, prezentacje i wiele innych materiałów