Šiandien daugelis mokyklų bendruomenių ieško atsakymo į klausimą, kurie ugdymo proceso organizavimo metodai paveikesni ugdant mokinių kompetencijas, stiprinant atsakomybės jausmą, gerinant mokymosi rezultatus, skatinant mokinius aktyviai dalyvauti mokyklos veiklose.